Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcj± 


Aktualno¶ci
 

Czechy: CEZ w I półroczu wzrost produkcji energii elektrycznej z biomasy

Data: 2011-08-03

Koncern ČEZ vyrobil v Česku počas prvżch ±iestich mesiacov tohto roku 190 gigawatthodín elektriny z biomasy. Ide tak o medziročnż nárast o 23 %, informoval hovorca ČEZ Martin Schreier.
Českż ČEZ vyrába stále viac elektriny z biomasy. V prvom polroku 2001 i±lo o 190 GWh elektrickej energie pričom za celż minulż rok česká spoločnos» vyrobila z biomasy 335 GWh elektriny. Väč±inu spaµovanej biomasy tvorila takzvaná drevná hmota.
"Vedµa efektívnej±ieho vyuľitia vżrobnżch kapacít sa dá zvż±ená vżroba pripísa» jednoznačne investíciám do logistického zázemia a skladovania v areáloch na±ich prevádzkarní,“ komentoval vżvoj Du±an Timko, riaditeµ organizačnej jednotky Teplárne Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice.
Bez spoluspaµovania s uhlím je biomasa vyuľívaná v lokalitách Hodonín a Jindřichłv Hradec, kde je pre odberateµov v regióne zdrojom elektriny i tepla. Energetické centrum Jindřichłv Hradec pouľíva ako palivo čist¶ biomasu – balíky sena, slamy a cielene pestované energetické rastliny.
Viac neľ polovica elektriny z biomasy za prvż polrok 2011 vyprodukovala elektráreň v Hodoníne. Cez 43 GWh energie vyrobila elektráreň v Poříčí neďaleko Trutnova. V Jindřichovom Hardci sa vyrobilo takmer 16 GWh elektrickej energie.
Celková ročná vżroba elektriny zo v±etkżch zdrojov spoločnosti ČEZ v Českej republike sa pohybuje okolo 63 terawatthodín. Medzi obnoviteµnżmi zdrojmi skupiny ČEZ je biomasa druhou najvżznamnej±ou poloľkou po vodnżch elektrárňach. Celková produkcia elektriny z biomasy vlani v Česku tvorila okolo 1.5800 GWh, ČEZ sa na nej podieµal zhruba jednou pätinou.
ČTK, energia

 
strona główna | polityka prywatno¶ci | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe