Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Aktualności
 

Kampania informacyjna Fundacji PlasticsEurope Polska

Data: 2011-08-04
Plastikowe odpady na wysypisku to zasoby
bezpowrotnie tracone


Po raz czwarty Fundacja PlasticsEurope Polska przypomina w akcji informacyjnej skierowanej do ogółu społeczeństwa o konieczności właściwego postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych.
W kilkunastu miastach Polski na 300 nośnikach typu citylight, udostępnionych przez partnera kampanii, firmę Clear Channel Poland, prezentowany będzie plakat na którym postać dziewczynki niosącej posegregowane plastiki w połączeniu z hasłem "Segregowanie odpadów – odruch naturalny" symbolizować ma główne przesłanie kampanii mówiące o tym, że każdy z nas powinien zadbać o to, by tak wartościowe surowce jak odpady z tworzyw sztucznych nie trafiały na wysypisko. Plakaty eksponowane będą przez cały sierpień, w tym czasie zaplanowane zostały również spotkania z lokalnymi mediami i dystrybucja materiałów informacyjnych.

Nasza akcja, którą prowadzimy od kilku lat, zwraca uwagę na ważny problem jakim jest nieefektywna gospodarka odpadami w naszym kraju, gdzie ciągle ogromna większość odpadów unieszkodliwianych jest przez składowanie. Ograniczenie składowania wartościowych surowców, jak odpady z tworzyw sztucznych to kierunek od którego nie ma odwrotu. Mamy nadzieję,
że ostatnie zmiany w prawie odpadowym pozwolą nadrobić zaległości w tej dziedzinie - mówi
dr inż. Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska. Uregulowanie kwestii własności odpadów oceniane jest przez ekspertów jako decydująca zmiana w polskim prawodawstwie środowiskowym, która pomoże naprawić stan polskiej gospodarki odpadami. Odpady komunalne wytwarzane na danym terenie staną się własnością samorządu, co pozwoli gminom i regionom prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami, poprzez ekonomicznie uzasadniony odzysk zawartych w odpadach zasobów – dodaje Kazimierz Borkowski.

Selektywna zbiórka odpadów to pierwszy krok prowadzący do zmniejszania ilości składowanych odpadów. W ten sposób wg danych GUS z odpadów komunalnych odzyskuje się w Polsce jedynie 7% odpadów z tworzyw sztucznych. Z kolei ze wstępnych danych PlasticsEurope za rok 20101, dotyczących gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych wynika, że w Polsce około 20% tych odpadów poddawanych jest recyklingowi i od kilku lat obserwuje się systematyczny wzrost w tej dziedzinie. Kolejne 8% to ilość odpadów poddanych odzyskowi energii poprzez wykorzystanie we wtórnych paliwach stałych. Ponad 70% odpadów z tworzyw sztucznych trafia na wysypisko.
Tak duży udział składowanych na wysypisku, a przez to niewykorzystanych, wartościowych odpadów z tworzyw sztucznych to zjawisko zdecydowanie niepożądane.
Tym bardziej, że w krajowych sektorach recyklingu oraz wytwarzania wtórnych paliw stałych występują duże niedobory odpadów tworzyw sztucznych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych.

Mamy nadzieję, że prowadzone przez nas działania informacyjne i edukacyjne sprzyjać będą wykształceniu "odruchu naturalnego" segregowania plastików. Ten trochę być może prowokacyjny tegoroczny slogan promocyjny ma stanowić zachętę do kształtowania w sobie odpowiedzialnych postaw ekologicznych. Te wartościowe surowce wtórne w ogóle nie powinny być unieszkodliwiane przez składowanie. Można je wykorzystać na wiele sposobów, nie tylko odzyskując sam materiał poprzez recykling, ale także ich wysoką wartość energetyczną w przemysłowych procesach odzysku energii. Wreszcie odpady z tworzyw służyć mogą w procesach przemysłowych jako substytut koksu i ropy naftowej, np. przy wytopie stali. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do upowszechniania wiedzy o tym, że każdy plastikowy odpad ma wartość – jest cenny
z ekologicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia – mówi dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Menedżer ds. Komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska.

Z całkowitej ilości ropy naftowej i gazu blisko 85% jest bezpośrednio spalane, bądź jako paliwo, bądź do produkcji energii lub ciepła. Tylko 4% światowej produkcji ropy naftowej używanej jest do produkcji tworzyw sztucznych, a korzystamy z tej ilości "wielokrotnie" – najpierw w wyrobie
z tworzywa, potem właściwie zagospodarowując odpad. Dlatego właściwe zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych jest tak ważne biorąc dla racjonalnego wykorzystanie zasobów naturalnych i zrównoważonej gospodarki.
1 Consultic/PEMRG, wstępne dane za rok 2010.

 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe