Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DREWNO i ODPADY
 

Wartość opałowa drewna

Data: 2007-09-07
Wartość opałowa jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa [3].

Wartość opałowa drewna jest dlatego tym wyższa, im więcej żywic i ligniny ono zawiera. Drewno iglaste zawiera więcej żywic i ligniny niż drewno liściaste ze średnią 4,4 kWh/kg, posiada wyższą wartość opałową od drewna liściastego ze średnią 4,2 kWh/kg drewna.
Ze względu na wyższą gęstość drewna liściastego wartość grzewcza na metr przestrzenny objętości jest z 2100 kWh/mp wyraźnie wyższa od drzew iglastych ze średnio 1600 kWh/mp.
Rozpiętość pomiędzy poszczególnymi gatunkami drzew liściastych, iglastych jest duża [1].

Tabela 1. Wartości opałowe wysuszonej na powietrzu grubizny w kWh/mp (zaokrąglone do 100) względnie w kWh/kg poszczególnych gatunków (przy wilgotności 15 do 18% masy suchej) [1]
Gatunek drewna Wartość opałowa grubizny Gatunek drewna Wartość opałowa grubizny
kWh/mp kWh/kgkWh/mp kWh/kg
grab 2200 4,2 wierzba 1400 4,1
buk czerwony 2100 4,2 topola 1400 4,2
dąb 2100 4,2 drzewa liściaste średnio 2100 4,2
jesion 2100 4,2 daglezja 1700 4,4
robinia 2100 4,1 sosna 1700 4,4
brzoza 1900 4,3 modrzew 1700 4,4
wiąz 1900 4,1 świerk 1600 4,4
klon 1900 4,1 jodła 1500 4,4
olcha 1500 4,1 drzewa iglaste średnio 1600 4,4
drewno opałowe średnio 1800 4,3


Rysunek 1. Zależność dolnej wartości opałowej od wilgotności drewna, w odniesieniu do wagi drewna całkowicie suchego i do wagi drewna wilgotnego [1]

Również wielkość kawałków drewna ma wpływ na wartość opałową na jednostkę objętości.

Tabela 2. Wartości opałowe na metr sześcienny objętości magazynowej wysuszonego na powietrzu drewna (zaokrąglone do 100kWh) [1]

Wartość opałowa na metr sześcienny objętości magazynowej
Wielkość kawałków
drewno liściaste (buk/dąb) [kWh/mp] drewno iglaste [kWh/mp]
polana i okrąglaki o średnicy pow. 14 cm 2200 1700
kije i okrąglaki o średnicy 7- 10 cm 1800 1400
gałęzie (4- 7 cm w pęczkach) 1300 1100
pocięte na krótkie kawałki, rozszczepione,nie ułożone drewno (w workach) 1200 1000
wióry z drewna 1000 800


Można w tym miejscu wnioskować, że zamiłowanie do drewna liściastego jako opału wywodzi się z wyższej wartości opałowej na jednostkę objętości [1].

Wartość opałowa drewna mokrego w stosunku do drewna suchego przedstawiono poniżej.

Tabela 3. Wartości energetyczne różnych rodzajów drewna [1]
Wartość opałowa drewna [GJ/m 3 ]
Wilgotność [%] buk, dąb brzoza wierzba modrzew sosna, olcha świerk
0 10,83 9,69 6,65 8,74 7,98 7,60
15 10,59 9,47 6,50 8,55 7,80 7,43
20 10,49 9,38 6,44 8,46 7,73 7,36
25 10,37 9,28 6,37 8,37 7,64 7,28
30 10,24 9,17 6,29 8,27 7,55 7,19
35 10,09 9,03 6,20 8,15 7,44 7,08
40 9,92 9,87 6,09 8,00 7,31 6,96
45 9,71 8,69 5,96 7,84 7,16 6,81
50 9,46 8,47 5,81 7,64 6,97 6,64
55 9,16 8,19 5,62 7,39 6,75 6,43
60 8,78 7,85 5,39 7,08 6,47 6,16


W metrze przestrzennym (mp) drewna znajdują się pomiędzy kawałkami drewna mniejsze lub większe puste przestrzenie, dlatego 1m przestrzenny odpowiada tylko 0,7m sześciennego masywnego drewna (bez kory) [1].

Drewno w liczbach
1mp drewna = ok. 170 litrów oleju opałowego
1 kg drewna suchego = 4,4 kWh
1 mp drewna waży 400 – 500 kg [2]

Rysunek 2. Metr przestrzenny drewna opałowego


Źródło:
[1] Hans – Peter Ebert "Palenie drewnem we wszystkich rodzajach pieców"
Studio Astropsychologii 2003, Białystok, Wydanie I
[2] materiały informacyjne firmy HDG Bavaria "Kotły opalane drewnem"
[3] wikipedia.pl
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe