Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
BIOGAZ
 

Buraki

Data: 2009-12-12
Burak (pastewny lub cukrowy) ze względu na wysoki przyrost masy nadaje się bardzo dobrze do uprawy jako wsad do biogazowni. W przeciwieństwie do żyta, burak posiada specjalne wymagania odnośnie gleby i klimatu, a mianowicie potrzebuje łagodnego klimatu oraz gleby o dużej miąższości i zawartości próchnicy.
Zbiory są różne w zależności od warunków glebowych i w przypadku buraka cukrowego wynoszą od 500 do 600 dt/ha. W przypadku zbiorów buraków pastewnych dochodzą jeszcze różnice wynikające z różnych gatunków. Zbiór buraków pastewnych o zwiększonej masie może wynosić około 900 dt/ha, natomiast pozostałych buraków około 600 do 700 dt/ha. W przypadku zbiorów naci buraków występują również różnice w poszczególnych gatunkach. Zależność masy buraka do masy naci w przypadku buraka cukrowego wynosi 1:0,8 a w przypadku buraka pastewnego 1:0,5. Burak o podwyższonej masie posiada zależność buraka względem naci wynoszącą "tylko" 1:0,3-0,4. Pozostałe dane dotyczące substancji, patrz tabela 1 i 2.

Tabela 1: Właściwości buraków i naci

podłoże

sm

smo

N

NH 4

P

uzysk biogazu

zawarto ść CH 4

[%]

[% sm]

[% sm]

[m 3 /t śm]

[m 3 /t mos]

[% obj.]

burak cukrowy

23

90-95

2,6

0,2

0,4

170-180

800-860

53-54

burak o zw. masie

12

75-85

1,9

0,3-0,4

0,3

75-100

620-850

53-54

burak o zw. zawartości

12

75-85

1,9

0,3-0,4

0,4

75-100

620-850

53-54

nać buraka

16

75-80

0,2-0,4

b.d.

0,7-0,9

około 70

550-600

54-55


Tabela 2: Zawartości metali ciężkich

podłoże

Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

[mg / kg sm]

nać buraka

0,2

<1

10

5

0,5

28Chociaż brakuje dokładnych wartości o stężeniach metali ciężkich w bulwie buraka, można przyjąć, że są one niskie. Zdolność rozkładu buraków jest dosyć wysoka, ale tylko pod warunkiem uprzedniego dokładnego rozdrobnienia.
Problemy występują jednak podczas czyszczenia suchych buraków. Resztki ziemi przywierające do buraków muszą być w miarę możliwości całkowicie usunięte, ponieważ w przeciwnym wypadku będą się gromadzić na dnie fermentatora, zajmując cenną przestrzeń do fermentowania. Ponadto przed rozdrobnieniem należy usunąć kamienie.

Z uwagi na fakt, że zarówno buraki, jak i ich nać można zbierać sezonowo, konieczne jest składowanie, aby umożliwić przez cały rok dostęp do podłoża. Składowanie odbywa się przeważnie poprzez zakiszenie rozdrobnionych roślin. Ponadto należy zwrócić uwagę, że konsystencja papki rozdrobnionych buraków uniemożliwia składowanie w silosie przejazdowym. Z tego powodu należy stosować szczelne zbiorniki.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe