Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
BIOGAZ
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Data: 2009-12-27
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Formy dofinansowania:

  • udzielanie oprocentowanych pożyczek;
  • udostępnianie środków finansowych bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia
  • przyznawanie dotacji;
  • dokonywanie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek
  • poręczanie spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizacje zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • przekazywanie środków jednostkom budżetowym
  • nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej

Na projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii można uzyskać wsparcie ze środków krajowych NFOŚiGW w ramach programów z zakresu Ochrony Powietrza.

Aktualne informacje dot. możliwości uzyskania wsparcia finansowego z NFOŚiGW


 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe