Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
ROŚLINY I ZIARNO
 

Ślazowiec - Znaczenie gospodarcze. Możliwości wykorzystania.

Data: 2008-01-27
Najważniejszym obecnie kierunkiem użytkowania ślazowca jest wykorzystanie jego biomasy jako odtwarzalnego źródła energii. Doskonale nadają się do produkcji brykietu opałowego czy peletów.. Łodygi ślazowca w wartościach ciepła spalania porównywalne są z drewnem bukowym. Należy też wspomnieć, że cieńsze łodygi ślazowca charakteryzują się większym ciepłem spalania, a na taką cechę plantator może wpływać przez dobór odpowiednich zabiegów agrotechnicznych.

Inną zaletą (wg. nas w przyszłości jedną z najważniejszych) tej rośliny jest to, że istnieje możliwość wykorzystania jej jako rośliny pastewnej w żywieniu zwierząt ze względu na dużą, sięgającą ponad 20 procent, zawartości związków białkowych. Badania przeprowadzone w naszym gospodarstwie nad ślazowcem ujawniły, że roślina stosowana w celach pastewnych, nie ustępuje lucernie czy kończynie. Zawartość związków białkowych w liściach ślazowca jest nawet nieco wyższa, bo dochodzi do 30 procent w okresie, gdy wysokość rośliny nie przekracza 1,3 m. Najlepiej zbierać go, gdy zawiązują się pąki kwiatowe, mniej więcej w połowie maja, wtedy też daje najwartościowsze plony. Należy pilnować tego terminu, bo opóźnienie zbioru do fazy kwitnienia spowoduje spadek zawartości białka. Stosowanie ślazowca w celu żywieniowym zwierząt, może rozwiązać problem pasz w wielu gospodarstwach rolnych. Naukowcy z Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin lubelskiej AR stwierdzili, a nasze gospodarstwo jest tego potwierdzeniem, że zielona masa ślazowca chętnie zjadają: bydło, trzoda chlewna , owce, drób a także konie. Można z niej sporządzać wartościowe kiszonki dla bydła, szczególnie po dodaniu komponentów węglowodanowych np. kukurydzy czy melasy. Zbierany w odpowiednim czasie ślazowiec jest wartościową zieloną masą pastewną.

Pasza i energia to nie wszystko. Ślazowiec jest również rośliną miododajną. Wydajność miodowa wynosi do 143 kg . hektara.
Kolejną zaletą tej rośliny jest możliwość wykorzystania jej w przemyśle celulozowo-papierniczym, ponieważ zawartość celulozy, żywic i wosku w łodygach ślazowca jest porównywalna ze świerkiem i sosną, o czym świadczy opinia Instytutu Celulozowo-Papierniczego w Łodzi. Trwałość plantacji ślazowca wydaje się czynić ten gatunek wyjątkowo nadającym się do rekultywacji terenów zdegradowanych chemicznie oraz ponownego wykorzystania gruntów odłogowanych. Ślazowiec pensylwański może służyć też do nasadzeń w pasach przydrożnych, chroniących inne uprawy przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, a także do tworzenia tzw. remiz śródpolnych. Jako roślina kwitnąca aż do przymrozków jesiennych stanowi również dobry pożytek pszczeli. Ślazowiec zawiera też substancje zbliżone do żywokostu lekarskiego i może być wykorzystany w przemyśle farmaceutycznym.
Wszystkie te walory sprawiają, że obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania uprawą ślazowca pensylwańskiego.

Opracował:
mgr inż. Krzysztof Olkowski
Biomax - Gospodarstwo Agroenergetyczne

Źródło:
biomax.com.pl

Literatura:
Opracowania AR Lublin,
Prof. Halina Borkowska,
Prof. Bolesław Styk


Jeśli zamieszczone informacje/linki są nieaktualne /nieaktywne/ lub pragną Państwo umieścić informacje uzupełniające/linki nieobecne na stronie, prosimy o KONTAKT
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe